Primeo Consulting AB

Nyheter

Nyheter

Håkan är nu certifieriad projektledare. De ingående kurserna/delmomenten genomfördes hos LearningTree under 2008-2010.

Nyheter

Maria Wiklander tillträdde som administratör 2009-04-14